(20.IMSIR) Studijski istraživački rad

  • master akademske

    • Računarske nauke 2021

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
III semestar
NedeljniSemestralni
0+0+0+80+0+0+120

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2023/2024 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta