(20.IMI29) Кompleksne mreže

  • master akademske

    • Računarske nauke 2021

      • Upravljanje informacijama
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Milan (Zefir) Bašić

Vežbe:

Milan (Zefir) Bašić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci