(H311C) Sekundarni metaboliti kao biomarkeri

 • doktorske akademske

  • Hemija 2021

  Tip predmeta ESPB
  Izborni10.00
  IV semestar
  NedeljniSemestralni
  7+0+0+0105+0+0+0

  Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

  Predavanja:

  Gordana (Slobodan) Stojanović

  Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci