(M2.M1217) Numerička optimizacija

Nema domaćih zadataka!

Detalji o predmetu