(IO-32) Linearna algebra

Nema domaćih zadataka!

Detalji o predmetu