(IM-RS-I22) Numerička optimizacija

Nema domaćih zadataka!

Detalji o predmetu