(20.IMI04) Numerička optimizacija

Nema domaćih zadataka!

Detalji o predmetu