(M820) Linearna algebra na poluprstenima

Nema domaćih zadataka!

Detalji o predmetu