(M849) Numeričko rešavanje stohastičkih diferencijalnih jednačina

Nema domaćih zadataka!

Detalji o predmetu