(M810) Uopšteni inverzi matrica

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu