(M838) Matrične transformacije i nizovi

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu