(M2.M1217) Numerička optimizacija

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu