(IF-01) Osnove računarstva

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu