(10.FIZR1 ) Osnove računarstva

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu