(O-12) Ekonomika i organizacija preduzeća

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu