(20.ТMMHOТ) Menadžment u hotelijerstvu

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu