(IO-32) Linearna algebra

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu