(IO-52) Uvod u softversko inženjerstvo

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu