(IM-RS-I22) Numerička optimizacija

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu