(20.IOI07) Upravljanje projektima u IТ

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu