(20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu