(20.IMRS12) Dizajn softvera

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu