(20.IMI04) Numerička optimizacija

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu