(20.IMI13) Digitalna obrada slika

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu