(20.IMI08) Тeorija informacija u mašinskom učenju

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu