(M820) Linearna algebra na poluprstenima

Ne postoje ispitna pitanja za dati predmet!

Detalji o predmetu