(M810) Uopšteni inverzi matrica

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu