(M838) Matrične transformacije i nizovi

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu