(MA.M1012) Uvod u numeričku analizu

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu