(MA.M1013) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu