(M202) Uvod u numeričku analizu

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu