(M662) Regresiona analiza u finansijama

Detalji o predmetu