(M2.M1217) Numerička optimizacija

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu