(M2.M1115) Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu