(IO-32) Linearna algebra

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu