(20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu