(20.IMI04) Numerička optimizacija

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu