(20.IMI08) Тeorija informacija u mašinskom učenju

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu