(M820) Linearna algebra na poluprstenima

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu