(M849) Numeričko rešavanje stohastičkih diferencijalnih jednačina

Detalji o predmetu