(M861) Stohastički dinamički sistemi

Detalji o predmetu