(20.IDI16) Napredni kurs iz numeričke optimizacije

Ne postoji literatura za dati predmet!

Detalji o predmetu