(M104) Тeorija brojeva i polinoma

Predavanja

Predavanja (šk.2018/2019)

Napomena: Izmene u odnosu na prethodnu verziju: Тeorema 2 na 8str, dokaz Osnovne teoreme aritmetike, Posledica 2.7, Тeorema 3.6, i kraj dokaza Posledice 9.14.

Detalji o predmetu