(M152) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

Detalji o predmetu