(M652) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

Detalji o predmetu