(M663) Stohastički dinamički sistemi

Detalji o predmetu