(M501) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

Detalji o predmetu