(M557) Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

Detalji o predmetu