(F-107) Osnove teorijske mehanike

Predavanja

Materijal za prvo predavanje za vreme pandemije (šk.2019/2020)

Materijal za drugo predavanje (šk.2019/2020)

Napomena: Dragi studenti, obavestite me da li ste dobili materijal za drugo predavanje. Ako imate neka pitanja javite mi se. Pozdrav od prof. Gajića.

Materijal za treće predavanje (šk.2019/2020)

Napomena: Dragi studenti molim vas da me obavestite da li ste dobili na mejl adrese materijal za drugo i treće predavanje.

Materijal za četvrto predavanje (šk.2019/2020)

Materijal za peto predavanje (šk.2019/2020)

Materijal za šesto predavanje (šk.2019/2020)

Detalji o predmetu