(F-228) Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

Detalji o predmetu